Activiteiten november 2018

Info-avond nieuw organisatiemodel SV Orion

16 november om 19.30 uur

Het bestuur van SV Orion werkt aan een nieuw organisatiemodel. En dat doen we graag in samenspraak met onze leden, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Daarom organiseren we op 16 november 2018 een avond waarvoor een representatieve steekproef uit alle gedelingen van de club is uitgenodigd om mee te denken. Ben je niet uitgenodigd, maar toch geïnteresseerd? Je bent van harte welkom! 

Wat is de bedoeling?
Via deze link download je het nieuwe organisatiemodel van Orion. In dit document staan een aantal beslis-, advies- en aandachtspunten. Op 16 november bespreken we deze punten onder professionele gespreksleiding van Piet-Hein Peeters tijdens een bijeenkomst in het clubhuis. Jullie feedback verwerken we in het plan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) die daarop volgt (in december of januari) stemmen alle aanwezige leden uiteindelijk over het plan. Kom je ook?

Vergadering Jeugdselectietrainers

19 november van 19.45 uur tot 22.15 uur

Voor wie: Jeugdselectietrainers
Meer info: hoofdjeugdopleiding@sv-orion.nl
Contactpersoon: Maarten van Helvoirt

BOS-cursus (basis opleiding scheidsrechter)

21 november om 19.00 uur

Cursus verenigingsscheidsrechter in het clubhuis van Orion.

Contactpersoon: Roel Geukemeijer
Meer informatie van de KNVB

Ontwikkeling meiden- en vrouwenvoetbal

21 november om 19.45 uur

Ben jij geïnteresseerd in het meiden- en vrouwenvoetbal bij Orion? En specifiek in de otwikkeling daarvan? kom dan woensdag 21 november naar de vervolgbijeenkomst over de ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal binnen SV Orion.

Inloop kantine vanaf 19.45u, start 20u.

Tijdens deze bijeenkomst evalueren we de stand van zaken van de eerder afgesproken acties. Ook bekijken we de ontwikkelagenda van Orion in combinatie met de mogelijkheden die de KNVB biedt.
Het doel is het formuleren van nieuwe acties, waarmee we het meiden- en vrouwenvoetbal binnen én buiten Orion verder op de kaart kunnen zetten.

Iedereen die een steentje wil bijdragen aan deze ontwikkeling is van harte welkom! Meld je snel aan via joanluites@hotmail.com.

Klaverjastoernooi

24 november van 20.00 uur tot 23.59 uur

klaverjasavond tv

Inschrijven: guus.biessels@sv-orion.nl

 

Sinterklaastoernooi

25 november van 13.00 uur tot 17.00 uur

Het jaarlijkse Sinterklaastoernooi komt er weer aan! Een zaalvoetbaltoernooi voor kids uit de Champions League, JO8 of JO9. Als vanouds in de sporthal van de Ark van Oost (Cipresstraat 154). En natuurlijk komt de Sint ook op bezoek. Doen jullie ook mee?

Meld je zoon/dochter aan via toosborghouts@hotmail.com met vermelding van naam, leeftijd en het Orion-team waar je kind normaal in speelt.

« Terug naar Home