Activiteiten 7 november 2017 (Dinsdag)

Algemene ledenvergadering

om 20.00 uur

Agenda

1: Opening voorzitter, vaststellen agenda.
2: Notulen algemene ledenvergadering 2016
3: Jaarverslag secretaris 2016-2017
4: Jaarverslag technische commissie
5: Jaarverslag jeugdbestuur
6: Financieel jaarverslag 2016 -2017
7: Begroting 2017-2018. Benoeming kascommissie.

PAUZE

8: Toegevoegde agendapunten
9: Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
10: Voordracht en stemming leden van verdiensten
11: Mededelingen en rondvraag.

« Terug naar Home