Activiteiten november 2017

Algemene ledenvergadering

7 november om 20.00 uur

Agenda

1: Opening voorzitter, vaststellen agenda.
2: Notulen algemene ledenvergadering 2016
3: Jaarverslag secretaris 2016-2017
4: Jaarverslag technische commissie
5: Jaarverslag jeugdbestuur
6: Financieel jaarverslag 2016 -2017
7: Begroting 2017-2018. Benoeming kascommissie.

PAUZE

8: Toegevoegde agendapunten
9: Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
10: Voordracht en stemming leden van verdiensten
11: Mededelingen en rondvraag.

klaverjastoernooi

17 november om 20.00 uur

klaverjas

Vergadering Jeugdselectietrainers

20 november om 20.00 uur

Voorbereiding trainingsperiodiek 3

Sinterklaastoernooi

26 november om 13.00 uur

Ark van Oost, 13:00 - 18:00, Sinterklaastoernooi voor leeftijdsgroepen JO9, JO8 en Champions League
Met uiteraard ook een bezoek van Sinterklaas.

Aanmelden via toosborghouts@hotmail.com met vermelding van naam, leeftijd en het Orion-team waar je kind normaal in speelt.

« Terug naar Home