Innovatie

SV Orion vindt dat je je als voetbalvereniging continu moet blijven vernieuwen en wil een voortrekkersrol vervullen bij de ontwikkeling van voetbal in de regio. Als grootste amateurclub in Nijmegen zet Orion in op een actueel, breed en gedifferentieerd voetbalaanbod, afgestemd op de behoeften van haar leden.
 
Orion is de enige Nijmeegse amateurclub met een KNVB gecertificeerde jeugdopleiding. De club is ervan overtuigd dat sterke aandacht voor talentontwikkeling uiteindelijk resulteert in verbetering van de prestatieniveaus van de teams en verhoging van het spelplezier bij de spelers. Als vooruitstrevende club draagt Orion zo haar steentje bij aan het verhogen van het niveau van de voetbalsport in Nederland. Dit doen we door deel te nemen aan innovatieve platforms, onderzoek vanuit de KNVB en door samen te werken met de HAN. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele initiatieven:
  • KNVB Klankbordgroep 'nieuwe wedstrijdvormen pupillen': SV Orion is middels onze HJO vertegenwoordigd in deze klankbordgroep. Deze groep heeft als doel om de implementatie van de nieuwe wedstrijdvormen bij de pupillen (4:4, 6:6 en 8:8) soepel te laten verlopen, ervaringen te delen en met de KNVB mee te denken bij deze implementatie.
  • KNVB project 'gelijke kansen': SV Orion neemt als 1 van de 4 grote verenigingen in Nederland deel aan het onderzoek 'gelijke kansen'. Doel is alle jeugdspelers in de pupillenleeftijd dezelfde ontwikkelkansen te geven (en niet alleen de selectiespelers goed op te leiden). Binnen het onderzoek ontplooien de verschillende verenigingen initiatieven om selectie en breedtevoetbal meer gelijk te trekken en op te leiden. SV Orion zal zich in dit onderzoek richten op de leeftijd JO8 en JO9. Daar gaan we de opleiding van de breedteteams en selectieteams zoveel mogelijk gelijktrekken (dus 2x trainen o.l.v. een coördinator conform het opleidingsplan. Tevens wordt aan de betreffende trainers een trainerscursus aangeboden. De KNVB onderzoekt de effectiviteit van deze initiatieven en bekijkt wat dit voor invloed heeft op talentherkenning en selectiebeleid. Dit traject zal 1 1/2 jaar duren, waarna we de werkwijze stap voor stap willen invoeren bij alle pupillengroepen van SV Orion. Zie ook: https://www.knvb.nl/nieuws/assist-trainers/assist-trainers/51734/project-meer-gelijke-kansen-voor-alle-jeugdvoetballers 
  • Zelfregulatie bij 10 - 18 jarigen: onderzoek vanuit de HAN, geleidt door finse student Petri Partanen. In dit onderzoek (wat hij ook in Finland heeft gedaan bij jeugdspelers van HJK Helsinki) test men de zelfregulatie vaardigheden van onze spelers en proberen we te kijken in welke mate deze ontwikkelbaar zijn d.m.v. een interventie. 
  • Breed motorische vaardigheden bij O8 & O9: onderzoek vanuit de Han door studenten Jarno Massa en Robin van der Sloot. Doelstelling is ontwikkelen van (aan voetbal gerelateerde) oefeningen om de motorische vaardigheden bij O8 en O9 kinderen te ontwikkelen. Deze oefeningen zullen worden gebundeld en komen ter beschikking van SV Orion via een app (Padlet)
 
Wilt u meer weten over deze initiatieven? Richt u dan tot de betreffende contactpersoon: