Toernooireglement

Toernooireglement John Brits Toernooi 2020

Locatie

 1. Alle wedstrijden zullen gespeeld worden op sportpark Mariënbosch. SV Orion zal als gastheer fungeren.

 2. Alle wedstrijden zullen gespeeld worden op de 3 kunstgrasvelden.

 3. Het WOW toernooi zal plaatsvinden op en rond het pupillen kunstgrasveld.

 4. De organisatie mede als SV Orion zijn niet verantwoordelijk voor schade en verlies van eigendommen in de kleedkamers als mede langs de velden door derden.

 5. De kleedkamers als mede de sleutels zijn in bruikleen gegeven en blijven eigendom van de organisatie en SV Orion.

 6. Bij verlies van de sleutel dan wel beschadiging aan de locatie kan het inschrijfgeld alsmede een andere hogere vergoeding gevraagd en gebruikt worden om de onkosten te vergoeden. Het team dan wel een persoon kunnen deze vergoeding opgelegd krijgen door de organisatie

 7. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt bepaald aan de hand van de kosten die gemaakt worden door de gemaakte schade.

Scheidsrechters

 1. De scheidsrechters worden aangesteld door de organisatie.

 2. De scheidsrechters zullen geleverd worden door de Scheidsrechterscommissie van SV Orion

 3. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het naleven van de spelregels op het speelveld

 4. De beslissing van de scheidsrechter is altijd de juiste en dient altijd gerespecteerd te worden door spelers, trainers en andere officials.

Spelregels John Brits toernooi 2019

 1. De KNVB veldvoetbal spelregels 2019/2020  zullen gehanteerd worden tijdens het toernooi

 2. Ieder team uitkomend in het JO13/JO14/JO15 toernooi dient een assistent scheidsrechter te leveren, voorafgaand aan de wedstrijd

 3. Ieder team dient 3 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het veld te staan. Wanneer dit niet het geval is zal het team de wedstrijd reglementair met 3-0 verliezen

 4. Het team dat als uitspelend is weergegeven, speelt, bij gelijkende shirts, in een afwijkend tenue of in een afwijkende kleur hesjes.

 5. Dispensatiespelers zijn toegestaan volgens de regels van de KNVB. Dat betekent dat er 3 dispensatiespelers per team op het veld mogen staan
  Voor het JO11 toernooi is het geboortejaar geldig: 2009 (meiden: 2008)
  Voor het JO12 toernooi is het geboortejaar geldig: 2008 (meiden: 2007)
  Voor het JO13 toernooi is het geboortejaar geldig: 2007 (meiden: 2006)
  Voor het JO14 toernooi is het geboortejaar geldig: 2006 (meiden: 2005)
  Voor het JO15 toernooi is het geboortejaar geldig: 2005 (meiden: 2006)

  Spelers mogen maximaal 1 jaar ouder zijn om deel te nemen aan het toernooi. Spelers ouder dan bovenstaand jaartal worden automatisch gezien als dispensatiespelers.

 6. Indien het team meer dan 3 dispensatiespelers in het team heeft staan  zal de organisatie alle wedstrijden waarbij dit het geval is in een 3-0 nederlaag omzetten.

 7. Tijdens het toernooi is een gele kaart gelijk aan een tijdstraf van 5 minuten. Er mag géén wisselspeler worden ingezet ter vervanging van deze speler

 8. Als een speler 2x een gele kaart ontvangt in dezelfde wedstrijd dan is de speler automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Indien de speler een directe rode kaart ontvangt zal de speler minimaal 1 wedstrijd geschorst worden. De organisatie kan besluiten om de speler voor meerdere wedstrijden te schorsen bij een directe rode kaart.

Finalerondes

 1. Indien de wedstrijd tijdens de finaleronden in een gelijkspel eindigt dan wordt er niet verlengd maar worden er direct strafschoppen genomen.

 2. Ieder team neemt 3 strafschoppen vanaf 11 meter. Daarna om en om totdat er een winnaar is.

 3. Het doel waarop de strafschoppen genomen moeten worden, wordt bepaald door de scheidsrechter. De volgorde wordt bepaald via de toss.

 4. Alle andere spelers, anders dan de strafschopnemer,  zullen plaatsnemen op de middenlijn

Loting

 1. De loting gaat volgens de lotingsprocedure

Spelregels WOW toernooi

 1. Zie WOW toernooi 2019

Indien dit reglement niet volstaat of onvoldoende duidelijkheid geeft dan neemt de organisatie hierover een besluit